ορνίθωση

ορνίθωση
(Ιατρ.). Νόσος κοινή στα πτηνά (παπαγάλους και περιστέρια) και στον άνθρωπο. Προκαλείται, όπως και η ψιττάκωση, από έναν ιό μεγάλων διαστάσεων (350-500 mm) που παρουσίαζει, μεταξύ των άλλων, το χαρακτηριστικό να είναι ευαίσθητος σε ορισμένα αντιβιοτικά και στις σουλφοναμίδες. Η ο. και η ψιττάκωση έχουν παρόμοια συμπτώματα, αν και η δεύτερη παρουσιάζεται σταθερά με βαρύτερη μορφή· η κλινική εικόνα περιλαμβάνει συνήθως μια εμπύρετη τοξικολοιμώδη κατάσταση και εκδηλώσεις πνευμονικής εντόπισης. Μπορεί να παρατηρηθούν μορφές τύπου γρίππης και μορφές ασυμπτωματικές· αυτές οι τελευταίες είναι το ίδιο μεταδοτικές· η πορεία της νόσου είναι συνήθως οξεία, αλλά σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να παρατηρηθούν επίμονες υποτροπές.
* * *
η
ιατρ. οξεία ή λανθάνουσα νόσος τών πτηνών που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο, προκαλώντας βαριά λοιμώδη κατάσταση με υψηλό πυρετό, πονοκέφαλο και βρογχοπνευμονία.
[ΕΤΥΜΟΛ. Αντιδάνεια λ., πρβλ. αγγλ. ornithosis (< ὄρνις, -ιθος)].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • ψιττάκωση ή ψιττακίαση — Ασθένεια των πτηνών, κυρίως αυτών που ανήκουν στην οικογένεια των ψιττακών (παπαγάλων), αλλά και ορισμένων άλλων ειδών (καναρινιών κτλ.). Εκδηλώνεται με πεπτικές διαταραχές, ανωμαλίες του αναπνευστικού συστήματος και εξασθένηση, συνήθως δε… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”